Aparatura Pomiarowa /Janusz Woldański

O firmie

Wytwarzanie i naprawa urządzeń elektronicznych i pomiarowych. Diagnostyczna Aparatura Pomiarowa. Unikalna Aparatura Pomiarowa , również dla potrzeb kolejnictwa. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Adres:
Swarzewska 54/5
01-821 Warszawa

Tel.: +48.603943192
E-mail: apapom@pro.onet.pl
NIP: 118-040-90-55

Adres korespondencyjny

Aparatura Pomiarowa /Janusz Woldański
Swarzewska 54/5
01-821 Warszawa

Tel.: +48. 22 8644019

Oferta


LINIAŁ LASEROWY PRS02 (prostomierz)


2-kanałowy skaner nierówności profilu podłużnego szyn w płaszczyźnie tocznej i bocznej do kontroli jakości spoin szyn kolejowych,
- odbiory prac remontowych , naprawczych i przygotowania szyn w zgrzewalniach zgodnie z normą CION2-513-9_99 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru szyn kolejowych ILK3d-518/1/08,
-Rejestracja ciągła nierówności powierzchni tocznej i bocznej główki szyny
na odcinku 1[m] z krokiem 1[mm]
w zakresie +/- 5[mm] z rozdzielczością 0.01[mm].
-Archiwizacja w komputerowej Bazie Pomiarów,
-Funkcjonalna przeglądarka z wykorzystaniem skalowalnych wykresów z naniesionymi wartościami dopuszczalnymi i automatyczną oceną jakości spoin,
-Wydruk kompletnych protokołów odbioru z wykresamiFALISTOMIERZ MZF07

- do oceny zużycia falistego szyn z ciągłą rejestracją ( do 2000m) nierówności szyn kolejowych, rowkowych i zabudowanych (przejazdy) o szerokościach toru 700 do 1600mm.
-Ocena toru wg normy EN 13231-3 w trzech zakresach
10-30mm, 30-100mm i 100-300mm
z wykorzystaniem trzech parametrów :
- procentowe przekroczenia wartości dopuszczalnej średniej bieżącej RMS amplitud fali,
- procentowe przekroczenia wartości dopuszczalnych wartości międzyszczytowych p-p amplitud,
- liczba przekroczeń wartości dopuszczalnych amplitud fali na wybranym odcinku toru.
Efektem pomiaru jest raport do wydruku lub w formacie *.pdf z wykresami parametrów dla wybranych zakresów długości falWIBROMETR AP303

- trójosiowy układ pomiaru drgań mechanicznych w zakresie 0,001 do 20,0 g do oceny narażenia człowieka na oddziaływanie drgań ogólnych. Charaktrystyki Wk, Wd i Lin zgodne z normą ISO8041 i charakterystyki Wb, Wd zgodne z kartą UIC515a obowiazującą dla pojazdów szynowych. Typ zatwierdzony w GUM .

Formularz kontaktowy

 _____   ___    _____  _____  
 / ___||  / _ \\  / ___// | ___|| 
| // __  | / \ ||  \___ \\ | ||__  
| \\_\ || | \_/ ||  /  // | ||__  
 \____//  \___//  /____//  |_____|| 
 `---`   `---`  `-----`  `-----`